Informații generale despre prelucrarea datelor

1. Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal
În principiu, procesăm datele personale ale utilizatorilor noștri numai în măsura în care acest lucru este necesar, respectiv la utilizarea formularului "Cerere ofertă". Prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor noștri are loc numai cu consimțământul utilizatorului.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
În situația în care obținem consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, secțiunea 6 articolul 1 lit. a GDPR (General Data Protection Regulation GDPR 679/2016, Regulamentul General de Protecție a Datelor al Uniunii Europene) reprezintă baza juridică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. În prelucrarea datelor cu caracter personal necesare executării unui contract, în care una dintre părți reprezintă persoana vizată, secțiunea 6, articolul 1 lit. b GDPR reprezintă baza juridică. Acest lucru se aplică și operațiunilor de prelucrare necesare pentru efectuarea măsurilor precontractuale. Dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea interesului legitim ale societății noastre sau ale unei părți terțe și dacă interesul, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu depășesc interesul anterior, secțiunea 6 articolul 1 lit. f DSGVO reprezintă baza juridică pentru prelucrare.

3. Ștergerea datelor și durata stocării
Datele personale ale persoanei vizate vor fi șterse sau blocate de îndată ce scopul stocării este eliminat. Stocarea poate avea loc, de asemenea, dacă este prevăzută de legiuitorul european sau național în reglementările, legile sau alte reglementări ale UE la care trebuie să se supună persoana responsabilă. O blocare sau ștergere a datelor are loc chiar și atunci când expiră o perioadă de stocare prevăzută de normele menționate, cu excepția cazului în care este necesară stocarea ulterioară a datelor pentru încheierea unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract.


I. Disponibilitatea site-ului și crearea de fișiere de tip jurnal
1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor
Ori de câte ori este vizitată pagina noastră de internet, sistemul nostru colectează, în mod automat, date și informații aferente sistemului informatic al computerului care accesează site-ul. Prin acest proces sunt colectate următoarele date: (1) informații privind tipul de browser și versiunea folosită; (2) sistemul de operare al calculatorului de pe care se accesează site-ul; (3) adresa IP a utilizatorului; (4) Data și ora accesului;

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Temeiul juridic pentru stocarea temporară a datelor și fișierele jurnal este secțiunea 6 articolul 1 lit. f GDPR (General Data Protection Regulation GDPR 679/2016, Regulamentul General de Protecție a Datelor al Uniunii Europene).

3. Scopul în care se prelucrează datele
Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a facilita furnizarea site-ului către computerul utilizatorului. Pentru a face acest lucru, adresa IP a utilizatorului trebuie să fie stocată pe durata sesiunii.Fișierele de tip jurnal se stochează pentru a asigura funcționalitatea site-ului de internet. În plus, aceste date ne ajută să optimizăm site-ul și să asigurăm securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informației. În acest context, aceste date nu vor fi analizate în scopuri de marketing.

4. Durata stocării
Datele sunt șterse de îndată ce acestea nu mai sunt necesare în vederea îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate. În cazul colectării de date pentru punerea la dispoziție a site-ului, acestea sunt șterse de fiecare dată când se încheie respectiva sesiune. În cazul stocării datelor în fișierele de tip jurnal, datele vor fi șterse cel târziu după șapte zile. Nu există situații în care să fie depășită această perioadă. Într-o atare situație adresele IP ale utilizatorilor sunt șterse sau modificate de așa manieră încât să nu mai fie posibilă alocarea acestora la clientul care îl accesează.

5. Posibilitatea de a ridica obiecțiuni și de ștergere
Pentru funcționarea site-ului de internet este necesar să fie colectate date pentru punerea la dispoziție a site-ului de internet și acestea trebuie salvate în fișiere jurnal. În consecință, utilizatorul nu dispune de posibilitatea de a obiecta.


II. Utilizarea de cookie-uri
1. Descrierea și domeniul de aplicare al procesării datelor
Folosim cookie-uri doar pentru formularul „Cerere ofertă”, utilizarea formularului implică acceptul utilizatorului pentru folosirea cookie-urilor necesare. Nu este posibilă alocarea datelor la utilizatorul care accesează site-ul. Aceste date nu sunt stocate împreună cu alte date personale ale utilizatorilor. Când vizitează site-ul nostru, utilizatorii sunt informați cu privire la utilizarea cookie-urilor în scopuri analitice și se face trimitere la această declarație de confidențialitate privind datele. În acest context, este de asemenea evidențiat și modul în care stocarea de cookie-uri poate fi dezactivată în setările browserului.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata utilizării de cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic este secțiunea 6 articolul 1, f, GDPR. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata utilizării de cookie-uri în scopuri analitice este secțiunea 6 articolul 1, a, GDPR în cazul în care respectivul utilizator și-a dat consimțământul în acest sens.

3. Scopul procesării datelor
Scopul utilizării cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic constă în simplificarea utilizării site-urilor de internet pentru utilizatori. Unele funcții sau pagina noastră de internet nu pot fi puse la dispoziție în lipsa unor cookie-uri. Pentru aceasta, este necesar ca browserul să fie recunoscut și atunci când utilizatorul trece de la o pagină la alta. Datele de utilizator colectate prin cookie-urile necesare tehnic nu sunt folosite pentru a crea profiluri de utilizatori. Utilizarea cookie-urilor analitice servește și la îmbunătățirea calității site-ului nostru și a conținutului său. Din cookie-urile analitice obținem informații privind modul în care este folosit site-ul de internet; pe baza acestor informații avem posibilitatea de a optimiza în mod constant serviciile noastre.

4. Durata stocării, posibilitatea de a ridica obiecțiuni și de ștergere
Cookie-urile sunt stocate pe computerul utilizatorului și transmise de la acesta pe site-ul nostru. Acesta este motivul pentru care, în calitate de utilizator, aveți control complet asupra utilizării de cookie-uri. Prin modificarea setărilor browserului dumneavoastră, puteți dezactiva sau limita transmiterea cookie-urilor. Cookie-urile deja stocate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face și în mod automat. În cazul în care cookie-urile sunt dezactivate pentru site-ul nostru, este posibil să nu puteți utiliza complet toate funcțiile site-ului nostru.


III. Adresa de E-Mail
1. Descrierea și scopul procesării datelor
Pe pagina noastră de internet există adrese de e-mail care pot fi folosite pentru a ne contacta pe cale electronică. În această situație datele personale ale utilizatorului transmise prin e-mail vor fi stocate. În acest context, aceste date nu sunt înaintate și nici transmise în mod automat către terțe părți. Aceste date sunt utilizate numai pentru procesarea conversației.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este capitolul 6 articolul 1, a, GDPR în cazul în care utilizatorul și-a exprimat consimțământul. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor transmise în legătură cu trimiterea unui e-mail este secțiunea 6 articolul 1, f, GDPR. Dacă scopul contactului prin e-mail este încheierea unui contract, temeiul juridic suplimentar pentru procesare este secțiunea 6, articolul 1, b, GDPR.

3. Scopul prelucrării datelor
Datele personale colectate prin formularul de introducere a datelor sunt procesate pentru stocarea datei de contact furnizate și tratarea comunicării care a fost inițiată de dumneavoastră. În cazul în care contactul este stabilit prin e-mail, interesul legitim necesar constă tot în prelucrarea acestor date. Alte date personale prelucrate în timpul procesului de trimitere servesc doar prevenirii unei utilizări necorespunzătoare a formularului de contact și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informației.

4. Durata stocării
Datele sunt stocate în conformitate cu duratele stabilite de fiecare acțiune și scop pentru care se realizează colectarea datelor. Stocarea datelor se realizează în conformitate cu prevederile legale și ale politicii interne de securitate a informațiilor.

5. Posibilitatea de a ridica obiecțiuni și de ștergere
Utilizatorul are opțiunea de a revoca acordul său pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care utilizatorul ne contactează prin e-mail, el poate în orice moment să ridice obiecțiuni față de stocarea datelor sale personale. Într-o atare situație, nu va mai putea fi continuată conversația. Puteți revoca consimțământul dumneavoastră și ridica obiecțiuni față de stocare în scris prin e-mail la adresele furnizate în secțiunea Contact a acestui site de internet. Într-o atare situație toate datele personale stocate în procesul de stabilire a contactului vor fi șterse.