Societatea comercială GARAMOND TIPOGRAFIE S.R.L. a  fost înfiinţată în anul 1993 cu un capital integral românesc, având ca obiectiv principal de activitate tipărirea ziarelor, iar ca alte obiecte de activitate tipărire cărţi, reviste. Se află printre primele tipografii offset rotative cu capital privat din România.

În cei 20 de ani de existenţă societatea s-a axat mai mult pe tipărirea cotidienelor, reuşind să stabilească colaborări cu cele mai importante edituri de acest gen şi prin urmare impunându-se ca lider de piaţă în zona Transilvania.

Din punct de vedere organizatoric societatea este cu răspundere limitată.

Sediul social şi tipografia se află în Cluj Napoca, str. Fabricii, nr. 93-105.

Conducerea societăţii aparţine începând din 2008, Adunării Generale ce a investit conducerea societăţii, reprezentată de Bogdan Roman, director general, cu putere de decizie în probleme de funcţionare operativă. Problemele majore legate de strategie şi de investiţii se rezolvă împreună cu Consiliul de Administraţie.

În dotare se află două utilaje tipografice offset rotative GOSS şi unul Web Global Systems, cu dimensiune de tăiere 578mm, care totalizează un număr de 36 unităţi de tipar, cu o capacitate totală de 70.000 rotaţii/oră.

Pe partea de prepress CTP dispunem de trei echipamente Kodak cu o viteză de expunere de 150 plăci/oră.

Pentru finisare dispunem de două linii de capsare şi intercalare cu o capacitate de 6000 exemplare/oră, de ghilotine şi maşini de ambalat.

Pe partea de capacitate de depozitare dispunem de două depozite de hârtie cu o capacitate totală de 700 tone. Operaţiunile de manipulare a hârtiei se desfăşoară cu ajutorul a trei stivuitoare.

Pentru asigurarea calităţii şi satisfacerii depline a solicitărilor clienţilor săi, firma S.C. GARAMOND TIPOGRAFIE S.R.L. funcţionează începând cu anul 2003 în baza standardelor EN ISO 9001:2000. certificat de DEKRA Germania. Misiunea organizaţiei de a satisface cerinţele clienţilor se realizează prin menţinerea sistemului de management mai sus amintit la care s-au adăugat şi standardele SR EN ISO 14001:2005.

 

Începând cu anul 2008 societatea face parte din reţeaua de tipografii Adevărul Holding. Celelalte tipografii se află în Bucureşti, Iaşi şi Timişoara.

Harta tipografii

Societatea se află în stare de insolvență din data de 29.03.2013, conform Hotărârii Civile nr. 962/2013, pronunțată de către Tribunalul Comercial Clu-Napoca, cu un plan de reorganizare ce urmează a fi implementat pe o durată de 3 ani. Planul de reorganizare judiciară a fost întocmit cu scopul de a determina măsurile şi acţiunile necesare pentru a elimina starea de insolvenţă şi a asigura redresarea economico-financiară a S.C. Garamond tipografie S.R.L.

Societatea deţine resursele materiale, umane, tehnice necesare şi beneficiază de cererea de piaţă specifică, premise de revenire şi revigorare a activităţii.

Pentru realizarea planului de organizare propus se are în vedere menţinerea managementului şi a unei părţi din personalul actual al firmei, dat fiind experienţa şi înalta calificare în domeniul acestora, sprijinul acordat şi credibilitatea acestora în rândul furnizorilor, clienţilor şi colaboratorilor.

Pe parcursul reorganizării societatea va fi condusă de administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar.